Filosofia

VISIÓ

Ser líders globals gràcies al nostre coneixement del desenvolupament de nous projectes, aportant les solucions més adequades mitjançant processos plàstics innovadors i amb el major valor afegit.

MISSIÓ

Dissenyar, fabricar i servir productes de plàstic amb un alt valor afegit que aportin solucions eficients i innovadores als nostres clients de tots els sectors i mercats als quals puguin pertànyer, amb la millor experiència, màxim coneixement, la millor tecnologia, flexibilitat, qualitat i rapidesa en el servei, en un entorn de progrés continu de totes les persones implicades.

façana

ESTRATÈGIA

1. Potenciar la investigació, el desenvolupament i la innovació.

2. Crear valor als nostres clients, i ser capaços d’anticipar-nos a les seves necessitats en matèria d’innovació, qualitat, servei i preu.

3. Gestionar el coneixement de nous mercats i sectors. Internacionalització i diversificació.

4. Potenciar el progrés permanent per maximitzar la rendibilitat dels nostres actius.

5. Optimitzar la comunicació i la relació amb els nostres clients.

6. Fomentar la relació i el suport amb els nostres proveïdors per a l’obtenció dels nostres objectius.

7. Gestionar el coneixement dels nostres treballadors, i atreure i retenir el talent.

8. Mantenir els dictats relacionats amb la responsabilitat social corporativa: contribució activa i voluntària a la millora social, econòmic i ambiental.

VALORS

Dinamisme, responsabilitat, innovació, viabilitat, emprenedoria, readaptabilitat i sostenibilitat són les màximes que ens defineixen i sobre les quals construïm la nostra empresa.

Copyright © 2015 Gest-plast. Tots els drets reservats.

Avís legal

Mapa del lloc

Carrer N, 3. Polígon Pont Xetmar

17844 Cornellà de Terri (Girona)

Tel. +34 972 59 61 09 | Fax. +34 972 59 50 25

administracio@gest-plast.com